För långsiktigt hållbara transport- och logistiksystem


Vi är Game Changing Alliance

Bolagen i alliansen står enade bakom visionen av ett uppgraderat transport- och logistiksystem genom att arbeta med smarta energisystem, nya affärsmodeller och framtidens teknologi. Våra medlemmar är alla experter och pionjärer inom sina områden och bidrar med unika perspektiv och ingångar som tillsammans med övriga skapar en helhet som är betydligt större än delarna.

Digital plattform som möjliggör att varuägare och logistikleverantörer kan kommunicera direkt, utan mellanhänder, för att skapa skräddarsydda, internationella transportlösningar med hög grad av transparens och visibilitet.

Möjliggör nyttjandet av AI för att öka konkurrenskraft och effektivitet i din verksamhet. Lösningarna tillhandahåller privata icke-delade AI-resurser, vilket garanterar prestanda och säkerhet för dina konfidentiella data och proprietära modeller. 

Den kompletta plattformen för optimering av laddinfrastruktur och transporter med elfordon i symbios med nutidens fordonsteknik. Högeffektiv styrning av din tunga elbilsflotta med intelligent ruttplanering och sömlös charge management till rätt pris och tillgänglighet.

Experter på den nya tidens hållbara energilösningar med fokus på solenergi och batterilagring. Möjliggör för transportbranschen att ha rätt energi på rätt plats och till rätt pris genom förberedelse och etablering av energianläggningar. 

Teknik-, mjukvaru- och molnspecialister som kreerar och bygger nyckelfärdiga produkter eller specialutvecklade program, tjänster och integrationer för att stödja omställningen mot en mer hållbar och resilient framtid.

Digital infrastruktur-leverantör som betjänar kunder över hela världen. Designar, bygger och driver HPC- och AI-färdiga datacenter i Sverige. Skapar förutsättningar att lagra och exekvera kritisk transport & energidata på ett hållbart och resilient sätt. 

Nordens ledande bolag inom utveckling, ledning och operativ drift av transport och distributions-plattformar. Genom en unik affärsmodell, systemplattform och hög grad av digitalisering tas onödiga mellanled bort för att markant öka effektivitet och visibilitet. 

LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med 50 anslutna åkerier och över 350 anställda kan LBC Frakt erbjuda allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning. Vi är på god väg mot fossilfri transport.

Kompetenscenter som erbjuder högkvalificerad expertis inom långsiktigt hållbar supply chain. Erfarna specialistkonsulter med en gemensam holistisk övertygelse om en resilient och hållbar framtid.

Chaufförens digitala kompanjon, möjligheten att genom ny teknik nyttja outnyttjade faciliteter med en cirkulär ekonomisk modell. Social hållbarhet är en nyckel för en resilient leveranskedja – Truck Trust bidrar till förutsättningar för en långsiktigt hållbar transportindustri.

Vi vill träffa dig

Vi tror att öppen dialog, debatt och transparent delning av kunskap är nödvändiga delar av en snabbare omställning. Besök oss därför gärna på våra event och följ oss online.

Följ oss på LinkedIn