Game Changing Alliance accelererar omställningen i transport- och logistikbranschen

PRESSMEDDELANDE 2024-04-29

– Det finns en konservatism i logistikbranschen som tyvärr fungerar som ett immunförsvar mot förändring. Men vi har inte råd att dröja med omställningen till hållbar logistik. Det komplexa spelet mellan teknik, energi och ekonomi behöver nya regler. Det är där vi kommer in.

Per Olof Arnäs, känd profil med forskarbakgrund från Chalmers och med erfarenheter från 35 år inom transport och logistik, leder alliansen av bolag som ska uppgradera transport- och logistiksystemen. 

Vi fokuserar på smarta energisystem, nya affärsmodeller och framtidens teknologi. I dagsläget är vi nio företag som alla utmanar och leder i sina respektive segment: Adnavem, AIron, BEV_R, Circumflex, Duva, Ember, InQuire, Sicopa och TruckTrust. Men fler stora aktörer är på väg in, fortsätter Per Olof Arnäs.

Per Olof menar att utmaningarna är energiförsörjningen som måste bli mer hållbar, teknologinivån som måste höjas och affärsmodellerna som är förlegade.

Aktörerna i framtidens transport- och logistiksystem behöver affärsmodeller som är anpassade efter ett nytt grundläge där fossilfrihet, social hållbarhet och resurseffektivitet samexisterar – inte konkurrerar – med produktivitet och lönsamhet.

Tony Edmundsson, som är vd för Bev_R, ett av bolagen i Game Changing Alliance, håller med.

Vi arbetar med övergången till godsflöden med batteridrivna tunga fordon. Bev_R erbjuder bland annat en plattform som integrerar fordon, har infrastruktur för laddning och ruttoptimerar i realtid. Det har inte funnits tidigare och är en nödvändig tjänst om Sverige och Norden ska klara omställningen till fossilfri lastbilstrafik.

Kunskapsbehovet är stort därute och ytterligare en av medlemmarna, Sicopa Consulting, ser stora utmaningar men också möjligheter i omställningen. 

Marknadens förväntningar på hållbara och effektiva lösningar, ny teknik, digitalisering och snabba, säkra och resilienta lösningar kräver helt nya standarder, säger Charlotte Gabrielson, Managing Partner på Sicopa Consulting. 

– Som medlem i GCA får vi tillgång till en bredd av expertis och kunskap om ny teknologi och med lösningar i framkant så att vi kan erbjuda våra kunder lösningar för en smartare, effektivare och mer hållbar supply chain.

Som ett startskott för att accelerera omställningen kommer Game Changing Alliance att bjuda in till seminarier och delta i debatten under Almedalsveckan i juni.