Låt de som vill springa göra det – hur kan hållbarhetsomställningen i logistiksystemet accelereras?

Möt oss i Almedalen, tisdag 25/6 kl 15:00–15:45

Inför stora samhällsutmaningar har vi en tradition av att skynda långsamt. Stora aktörer och organisationer behöver mobiliseras vilket tar tid och energi i anspråk. Detta leder ofta till en utvecklingshastighet som bestäms av de långsammaste aktörerna, inte de som ligger längst fram.

Hur kan Sverige ta ledarposition inom både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara transporter? Är det via stora befintliga aktörer eller är det genom mindre, snabbrörliga tech-bolag? Är du det minsta intresserad av det kommersiella transportsystemets omställningsresa så vill vi gärna se dig på plats. Din kompetens och din input behövs för att framtidssäkra logistiksystemet. 

Deltagare:

  • Lisa de Wahl, chef Transportutveckling ICA Sverige
  • Erica Kronhöffer, hållbarhetsexpert, fd Green Cargo, Postnord, SJ
  • Björn Paulsson, entreprenör, BEV_R, Trucktrust, InQuire
  • Maria Stenström, ansvarig mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet
  • Hanna Bevenby Broman, Logistikchef IKEA Sverige
  • Jennie Albinsson, Näringspolitisk expert, miljö och klimat, Företagarna
  • Moderator: Per Olof Arnäs, generalsekreterare, Game Changing Alliance

https://www.youtube.com/watch?v=6nft_mVrFhI