LBC Frakt går in som medlem i Game Changing Alliance

LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med 50 anslutna åkerier och över 350 anställda erbjuder de allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning.

Varför har LBC Frakt valt att gå med i Game Changing Alliance?

”Vi har jobbat med hållbarhetsfrågor i mer än 20 år, i starten var mycket kopplat kring sociala och ekonomiska frågor. Sedan 2018 har fokuset växlat till frågor kopplat till omställningen. Vår uppfattning är att omställningen tar för lång tid och branschen inte driver dessa frågor med nog stort fokus. Vi är övertygade att i det gemensamma nätverket Game Changing Alliance så ökar vi takten.  Med en gemensam plattform får vi större utrymme och vår röst blir kraftigare än om vi försöker driva dessa frågor enskilt.”, säger Lars Reinholdsson, VD för LBC Frakt.

Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt

Berätta lite mer om hur ni arbetar med omställningen idag

”LBC Frakt har ett brett perspektiv rörande omställningen och vi har haft som ambition att testa samtliga bränslen och tekniker. Vi har idag 7 etanolbilar, 5 hybrider, 15 biogasbilar, 8 elektriska lastbilar och det tillkommer ytterligare 14 elektriska innan året är slut. Vår långsiktiga plan är att fokusera på el med batteri som energibärare och med biogas som komplement i det korta perspektivet. För att elektrifiera storskaligt behövs egen laddinfrastruktur, stödfunktioner med ruttsimuleringar och bokningsfunktioner kopplat olika optimeringsfunktioner. Vi ser även ett stort behov kring beteendeförändring i transportbranschen i stort, man behöver nya affärsmodeller som gynnar fyllnadsgrad och frekvenser – allt för att driva större transporteffektivitet.

Skall näringen lyckas med detta måste logistikbranschen börja digitalisera och utnyttja dessa informationsflöden med ett systemperspektiv. Det logistikbranschen har gjort de senaste 30 åren är att datorisera befintliga processer, det duger inte i framtiden.”, säger Lars.  

Laddning pågår

Vad har ni för förväntningar på alliansen? 

”Vi ser stora möjligheter att korsbefrukta de olika kompetenserna internt, det är den stora effekten i marknaden där vi kan bedriva framgångsrika projekt med den breda kompetensen som finns i alliansen.”

Och hur ser du på samhällsutvecklingen i stort, kopplat till omställningen?

”Personligen så är min uppfattning är att omställningen går för sakta, det politiska systemet fokuserar att vinna val vart fjärde år och man genar kring breda energiöverenskommelser. Detta undergräver trovärdigheten för en långsiktig omställningsplan för transportnäringen. Jag hoppas att vi får modiga politiker, företagsledare och medborgare som förstår att vi inte kan skjuta över vår klimatskuld på nästkommande generationer. Jag hoppas att vi kommer att se i backspegeln att vi har gjort skillnad.”

LBC Frakt är ett synnerligen välkommet tillskott till alliansen:

”Med ett framåtlutat företag som LBC Frakt kommer alliansen att stärkas ytterligare.”, säger Per Olof Arnäs, generalsekreterare i Game Changing Alliance. ”LBC Frakt är inte bara alliansens första transportör, de har också en egen och snabbt växande laddinfrastruktur för tunga fordon, något som ger oss ytterligare spetskompetens in house. När det kommer till kunskap och erfarenhet under ett och samma tak finns det nog ingen som slår oss nu. Vi har allt från solceller till affärsmodeller, från batterier till åkerier och mycket mer däremellan.”