Holistiska och disruptiva

Dags att ändra på spelet


Tycker du också att omställningen av transport- och logistiksystemet kunde gå fortare? Vi har idag tre stora utmaningar framför oss som alla behöver vår kollektiva uppmärksamhet. 

Energiförsörjningen behöver bli mer hållbar, framtidssäkrad och kostnadseffektiv. Teknologinivån behöver höjas i hela systemet för att på riktigt ta vara på den förbättringspotential som finns, det rör både hårdvara i form av fordon och utrustning men också mjukvara och beslutsstödssystem. Aktörerna i framtidens transport- och logistiksystem behöver också nya affärsmodeller som är anpassade efter ett nytt grundläge där fossilfrihet, social hållbarhet och resurseffektivitet samexisterar – inte konkurrerar – med produktivitet och lönsamhet.

I Game Changing Alliance står vi enade bakom visionen av ett uppgraderat transport- och logistiksystem. Tillsammans kommer vi att driva på, ifrågasätta, satsa och investera för att accelerera den omställning som måste ske. Vi tror på att leda genom att gå före och visa vägen, oavsett om det gäller elektrifiering, digitalisering, AI, beteendefrågor eller affärsmodeller. Våra medlemmar är alla experter och pionjärer inom sina områden och bidrar med unika perspektiv och ingångar som tillsammans med övriga skapar en helhet som är betydligt större än delarna. 

Uppgiften vi som samhälle står inför är gigantisk, men genom att samla de som vill springa lite fortare, har lite bättre koll och kanske också är lite mindre låsta vid “hur det brukar se ut”, kan vi visa hur förändring ser ut på riktigt. Ibland behöver spelreglerna helt enkelt ändras för att man ska kunna ta sig vidare. 

Vill du veta hur riktig förändring och omställning skulle kunna se ut? Kontakta oss gärna.

Per Olof Arnäs, PhD
Generalsekreterare

+46 709 52 34 43
per-olof.arnas@gamechangingalliance.se